Soirée quizz 2020

Den 29 Februar 2020, hu mir den internationalen Dag vun de seele Krankheeten (Rare Disease Day) op eisem Quiz Owend mat eise Memberen, Benevollen a Frënn gefeiert. E grousse Merci un de Joseph Rodesch, eis Benevollen, de Rotary District 1630, d Gemeng Mamer, eis Sponsoren an den Henri Goergen fir di schéi Fotoen. (c) Henri Goergen

Contactez-nous en cas de questions ou besoin d’assistance